1. พระเป็นเจ้า ผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่งที่ดีและงดงามนั่นทะเล สุดแสนงาม ฟ้าสีครามช่างน่ามอง
เจ้านกน้อยบินล้อเล่นลม แสนเพลินตาเพลินใจ
ฉันรักทุกสิ่งที่อยู่ ในธรรมชาติที่สดใส ฉันรักทุกสิ่งที่มี ในธรรมชาติแสนงาม
บนภูเขาที่สูงใหญ่ ช้าง สิงโต และม้าลาย
ต่างอาศัยใต้ร่มไม้งาม แสนเพลินตาเพลินใจ
ฉันรักทุกสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่สดใส ฉันรักทุกสิ่งที่มีในธรรมชาติแสนงาม

ไม่มีความคิดเห็น