2. พระเป็นเจ้าทรงรัก 1. พระเป็นเจ้าเป็นใคร
     พระเป็นเจ้า คือพระผู้สูงสุด ผู้สร้างสรรพสิ่ง และทรงเป็นพระบิดาของเราทุกคน

2.  พระเป็นเจ้ามีกายที่แลเห็นได้หรือไม่
    พระเป็นเจ้าทรงเป็นจิตบริสุทธิ์

ตอบได้ไหม

1.     พระเป็นเจ้าทรงสร้างดาวมาเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้าง
2.   พระเป็นเจ้าทรงสร้างนกมาเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้าง
3.   พระเป็นเจ้าทรงสร้างปลามาเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้าง
4.  พระเป็นเจ้าทรงสร้างต้นไม้มาเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้าง
5.  ให้ดูหนังสือภูมิศาสตร์เรื่องประเทศไทย  แล้วบอกว่าพระเป็นเจ้าประทานความอุดมสมบูรณ์แก่ประเทศไทยอย่างไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น