ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พระเป็นเจ้า พระผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่ง

มิถุนายน 26, 2560
        1.    วาดรูป สิ่งต่าง ๆ ที่พระเป็นเจ้าสร้างมา แล้วเขียนคำว่า           “ พระเจ้าสร้างทุกสิ่งมา     ลูกขอขอบพระคุณพระองค์&qu...Read More