2. พระเป็นเจ้าทรงรัก               จับกลุ่ม  ต่อภาพจิ๊กซอ และให้ข้อคิดจากภาพจิ๊กซอ  บอกให้เห็นถึงความรักที่พระเป็นเจ้าทรงสร้าง สิ่งต่าง ๆ สำหรับเรา  เขียนบทความขอบพระคุณพระเป็นเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น